Selecteer een pagina

Documenten vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Dagelijks Bestuur vergadert enkele weken voorafgaande aan de vergadering van het Algemeen Bestuur. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn besloten. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar en vinden plaats bij de Veiligheidsregio Groningen.

De agenda inclusief de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur worden een paar dagen voor de vergadering gepubliceerd op deze website.School, kinderenfamiliejogtconsultatiebureau

 

 

 

 


logorigg