Selecteer een pagina

Bekendmakingen & Jaarstukken

Het is wettelijk verplicht om alle besluiten die de Gemeenschappelijke Regeling PG&Z neemt en die gevolgen kunnen hebben voor anderen (zogenoemde algemeen verbindende voorschriften), bekend te maken via een eigen (digitaal) publicatieblad of, als dat er niet is, via de publicatiebladen van de gemeenten.  Ook andere besluiten kunnen zo bekend gemaakt worden.  U kunt deze besluiten ook vinden via www.overheid.nl (volg de link of ga naar ‘lokale wet- en regelgeving’ of ‘Gemeenteblad’).

Hieronder  treft u in volgorde van vaststelling de besluiten van de Gemeenschappelijke Regeling PG&Z aan.image1Buiten spelen kind 1 familiejogt

 

 

 

 


 

logorigg