Selecteer een pagina

Gemeenschappelijke Regeling PG&Z

De gemeenschappelijke regeling PG&Z (Publieke Gezondheid & Zorg) is een samenwerkingsverband dat begin 2014 in werking is getreden, na het verzelfstandigen van de Veiligheidsregio/Brandweer. Binnen deze regeling werken de 20 gemeenten in de provincie Groningen samen op het terrein van de Publieke Gezondheid en Zorg. GGD Groningen voert namens de 10 Groninger gemeenten taken uit op het gebied van collectieve preventie en publieke gezondheid. De GGD draagt over de uitvoering van deze taken verantwoording af aan het Algemeen Bestuur PG&Z. In 2014 hebben de Groninger gemeenten besloten om de RIGG op te richten. De RIGG heeft als kerntaken: de inkoop van alle jeugdhulp, advisering, monitoring en kwaliteit. De RIGG valt onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg. Meer informatie over de GGD kunt u vinden via de website www.ggd.groningen.nl. Voor de RIGG www.rigg.nl


image2Depositphotos_50475283_originalPubers, vrienden met hoofdtel.

 

 

 

 


logorigg